NaCzechowie drukiem

NaCzechowie archiwalna

Na Facebooku

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Tegoroczny budżet obywatelski zawiera 3 duże i 11 małych projektów zgłoszonych do realizacji na obszarze Czechowa. Te przedstawiamy poniżej wraz z opisem przygotowanym przez autorów. Pośrednio dotyczą nas także wnioski o charakterze międzydzielnicowym i ogólnomiejskim, których listę znajdziecie dalej. Szczegóły i głosowanie na stronie https://obywatelski.lublin.eu

Duże:

D - 14
Wąwóz dla Czechowa!
Czechów Południowy
Koszt realizacji: 1 199 520,00 zł

Wąwóz znajdujący się pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego to prawdziwy skarb Mieszkańców Czechowa. Obecny teren nie stanowi atrakcyjnej oferty dla Mieszkańców. Projekt zakłada jego rewitalizację poprzez remont alejek, montaż nowych ławek, poprawę stanu zieleni oraz montaż HOT SPOTów umożliwiających bezpłatny dostęp do Internetu.

Szczególną atrakcją dla Mieszkańców byłoby zaplanowane w projekcie kino letnie. To doskonała okazja do wspólnych spotkań w letnie wieczory. Kolejnym walorem byłby ogólnodostępny grill miejski umiejscowiony w ustronnej części wąwozu. W „Wąwozie dla Czechowa” znajdowałaby się także największa w Lublinie siłownia zewnętrzna z urządzeniami do „street workout’u” i „parkour’u”. Ofertę sportową uzupełnia budowa ścieżek rowerowych, umieszczenie stojaków na rowery i stacji naprawy rowerów. Dzięki temu Wąwóz stanie się bardziej przyjazny rowerzystom.

Projekt zakłada także utworzenie centralnego placu będącego miejscem spotkań, na którym znajdowałyby się altany, ławki i kwietniki. Na terenie całego wąwozu byłaby możliwość bezpłatnego dostępu do Internetu. Akcenty artystyczne - murale i rzeźby - nawiązujące do Kompozytorów Polskich stanowiłyby także walor edukacyjny. Nowe kosze na śmieci oraz na psie odchody i tabliczki „Opiekunie sprzątaj po swoim psie” będą służyły poprawie czystości w wąwozie.

Projekt został stworzony jako owoc współpracy Rady Dzielnicy Czechów Południowy oraz Koła Naukowego Architektury i Budownictwa Naturalnego "Archinature" Politechniki Lubelskiej.

Szacunkowe koszty projektu:

Dokumentacja 57 120,00 zł
Remont alejek - 1600 m2 352 000,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej - 1600 m2 400 000,00 zł
Montaż urządzeń do street workout'u i parkour 122 000,00 zł
Kino letnie 15 000,00 zł
Plac z kamiennych dywanów (Er-stone) 10 000,00 zł
Akcenty artystyczne - rzeźby, mural 80 000,00 zł
Zakup i montaż ławek - 35 szt. 52 500,00 zł
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów - 2 szt. 8 000,00 zł
Modułowy parking rowerowy typu „U” na 10 rowerów - 4 szt. 6 800,00 zł
Zakup kosza na śmieci wraz z opróżnianiem - 15 szt. 18 000,00 zł
Zakup kosza na psie odchody wraz z opróżnianiem - 15 szt. 18 000,00 zł
Zakup tabliczki „Opiekunie sprzątaj po swoim psie” 60 cm × 40 cm - 20 szt. 3 600,00 zł
Zakup HOT SPOTów - 3 szt. 9 000,00 zł
Grill miejski 35 000,00 zł
Altana z wierzby 2 500,00 zł
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów iglastych i liściastych 10 000,00 zł


D - 45
Odnowienie zielonych skwerów na Czechowie
Czechów Południowy
1 000 000,00 zł

 Dwa obszary zieleni na Czechowie wymagają odnowienia. Staną się dzięki temu wizytówką dzielnicy oraz miejscem bardziej przyjaznym wszystkim mieszkańcom. Chodzi o dwa punkty: - skwer u zbiegu ul. Braci Wieniawskich i ul. Koncertowej; - teren u zbiegu al. Kompozytorów Polskich i ul. Północnej – poniżej ulicy Paganiniego, w miejscu przebiegu dawnej ulicy Drobnej. Pierwszy potencjalnie jest miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dużych okolicznych osiedli, drugi położony jest między południowym Czechowem i Śródmieściem. Po planowanych zmianach, oba obszary będą ciekawymi punktami na mapie miasta. Obecnie są niedoinwestowane i potrzebują, by tchnąć w nie nowego ducha.

Opis rozszerzony:
Projekt przewiduje:
- remont alejek spacerowych,
- odnowienie bruku dawnej ulicy Drobnej,
- dostawienie 8 ławek,
- dostawienie 15 latarni,
- ustawienie 5 stojaków rowerowych,
- ustawienie 3 poidełek w stylu śródmiejskich konstrukcji MPWiK (1 sprzężone z rowerkiem stacjonarnym – w stylu konstrukcji obok Centrum Kultury),
- ustawienie 2 stacjonarnych miejskich pompek rowerowych,
- wytyczenie pochylni dla wózków obok schodów prowadzących z ulicy Północnej do ulicy Paganiniego,
- nasadzenie 20 drzewek, dodanie drobnych elementów typu małe meble miejskie z zielenią,
- dodanie niestandardowych elementów zieleni - niewielka łąka kwietna, mały skalniak, rzadkie krzewy, nieregularny klomb, siedziska z pniaków i elementy korzenioplastyki,
- odnowienie huśtawek i innych elementów do zabaw dziecięcych,
- dostawienie elementów siłowni zewnętrznych,
- pumptrack – tor do jazdy na rowerkach, wrotkach, deskorolkach… (w miejscu najmniej używanego boiska, kortu lub tuz obok nich),
- wykonanie ok. 150 metrów drogi dla rowerów, przecinającej skwer;

Szacunkowe koszty projektu:

Remont i przebudowa alejek spacerowych - około 400-500m 100 000,00 zł
Drobne poprawki i wyczyszczenie bruku na pozostałości d. ulicy Drobnej – ok 100m długości x ok 2m szerokości 22 000,00 zł
8 ławek 12 000,00 zł
15 latarni 180 000,00 zł
5 stojaków rowerowych 1 900,00 zł
Ustawienie 3 poidełek 25 000,00 zł
Ustawienie 2 stacjonarnych miejskich pompek rowerowych 1 900,00 zł
Wytyczenie pochylni dla wózków na skarpie - ok. 100m x ok. 600zł 60 000,00 zł
Nasadzenie 20 drzew, mniej więcej po połowie iglastych i liściastych 10 000,00 zł
Inne drobne elementy roślinne 7 200,00 zł
Dostawienie 3 podstawowych elementów siłowni zewnętrznych 30 000,00 zł
Tor typu pumptrack 300 000,00 zł
Odnowienie huśtawek i innych elementów placu zabaw 40 000,00 zł
150-200 metrów drogi dla rowerów 190 000,00 zł
Dokumentacja 20 000,00 zł
 


D - 74
Remont ul. Beskidzkiej u osiedlu Choiny
Czechów Północny
1 000 000,00

Remont ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Gorczańskiej/tyłu sklepu Aldikdo końca/ poprawi bezpieczeństwo użytkowników, spowoduje zmniejszenie hałasu, oraz poprawi warunki przechodzenia przez ulicę, poprawi również warunki jazdy po tej ulicy, a co za tym idzie zmniejszy uszkodzenia poruszających się po niej samochodów i zapewni minimum standardu dla ulicy miejskiej.


Projekty czechowskie małe:


M - 17
Nowe oświetlenie dla Czechowa - jaśniej na os. Karłowicza
Czechów Południowy
170 000,00 zł

W ramach projektu zostaną wymienione istniejące oprawy sodowe na oprawy oświetlenia drogowego typu LED przy ulicach znajdujących się w obrębie osiedla im. M. Karłowicza - ul. Górskiej (7 opraw), ul. Kameralnej (9 opraw), ul. Lawinowej (19 opraw) oraz ul. Młodej Polski (49 opraw). Oświetlenie w.w ulic jest częścią tzw. miejskiej sieci oświetleniowej nadzorowanej przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. W ramach modernizacji oświetlenia w tym osiedlu planuje się (zgodnie z wskazaną powyżej ilością opraw) wymianę wszystkich opraw sodowych zamontowanych na słupach betonowych. Same słupy i linie zasilające są w dalszym ciągu w dobrym stanie i dlatego z uwagi na wysokie koszty nie przewiduje się ich wymiany. Ze względów finansowych wymianie nie będą także podlegać kilkuletnie oprawy sodowe zamontowane na słupach przy drodze dojazdowej do budynku Izby Skarbowej od strony ul. Szeligowskiego. W związku ze stanem własnościowym latarni przewidzianych do modernizacji prace wykona PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Miasto na podstawie podpisanej z Gminą Lublin (Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie) umowy wieloletniej na wykonywanie konserwacji i obsługi sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie w granicach administracyjnych miasta Lublin - Umowa nr 397/ZDM/15 z dnia 23.12.2015 r. obowiązująca do dnia 31.12.2019 r. W związku z tym koszty prac zostały obliczone na podstawie obowiązującego załącznika do w.w umowy - Załącznik nr 2 do umowy nr 397/ZDM/15 "Jednostkowe koszty prac interwencyjnych dot. urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta Lublin".

Szacunkowe koszty projektu:

ul. Górska - demontaż opraw sodowych - szt. 7 2 500,00 zł
ul. Górska - montaż opraw typu LED - szt. 7 9 050,00 zł
ul. Kameralna - demontaż opraw sodowych - szt. 9 3 200,00 zł
ul. Kameralna - montaż opraw typu LED - 9 szt. 11 650,00 zł
ul. Lawinowa - demontaż opraw sodowych - 19 szt. 6 700,00 zł
ul. Lawinowa - montaż opraw typu LED - 19 szt. 24 500,00 zł
ul. Młodej Polski - demontaż opraw sodowych - 49 szt. 17 200,00 zł
ul. Młodej Polski - montaż opraw typu LED - 49 szt. 63 200,00 zł
Podatek VAT 23% dla demontażu opraw sodowych i montażu opraw LED przy ulicach: Górska, Kameralna, Lawinowa i Młodej Polski 32 000,00 zł


M - 26
Alejami Wąwozu dla Czechowa
Czechów Południowy
174 090,00

Wąwóz znajdujący się pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego to prawdziwy skarb Mieszkańców Czechowa. Obecny teren nie stanowi atrakcyjnej oferty dla Mieszkańców. Projekt zakłada jego rewitalizację poprzez remont alejek, montaż nowych ławek, poprawę stanu zieleni oraz umieszczenie stojaków na rowery i stacji naprawy rowerów, a także HOT SPOTów umożliwiających bezpłatny dostęp do Internetu. Nowe kosze na śmieci oraz na psie odchody i tabliczki „Opiekunie sprzątaj po swoim psie” będą służyły poprawie czystości w wąwozie.

Projekt zakłada kontynuację remontu alejek, który zostanie wykonany w 2018 roku wobec zwycięstwa podobnego projektu w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Obecnie trwają prace związane z projektowaniem i budową alejek od strony wiaduktów przy al. Kompozytorów Polskich w kierunku ulic Nowowiejskiego oraz Milenijnej. Długość alejek zależy od oferty wykonawcy (do wysokości środków).

Projekt został stworzony jako owoc współpracy Rady Dzielnicy Czechów Południowy oraz Koła Naukowego Architektury i Budownictwa Naturalnego "Archinature" Politechniki Lubelskiej. Jest kontynuacją zwycięskiego projektu z 2017 roku.

Szacunkowe koszty projektu:

Dokumentacja 8 290,00 zł
Remont alejek - 500 m2 110 000,00 zł
Zakup kosza na śmieci wraz z opróżnianiem - 10 szt. 12 000,00 zł
Zakup kosza na psie odchody wraz z opróżnianiem - 3 szt. 3 600,00 zł
Zakup tabliczki „Opiekunie sprzątaj po swoim psie” 60 cm × 40 cm - 10 szt. 1 800,00 zł
Zakup HOT SPOTów - 2 szt. 6 000,00 zł
Zakup i montaż ławek - 12 szt. 18 000,00 zł
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów 4 000,00 zł
Modułowy parking rowerowy typu „U” na 10 rowerów - 2 szt. 3 400,00 zł
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów iglastych 7 000,00 zł


M - 49
Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odlotowo! Budowa placu zabaw.
Czechów Północny
300 000,00

Celem projektu jest budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2.
W skład placu zabaw wejdą:
•zestaw metalowy dostosowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
•huśtawki,
•inne przyrządy umożliwiające prawidłowy rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
W skład siłowni zewnętrznej wejdzie od 4 do 7 urządzeń umożliwiających prawidłową koordynację ruchową dzieci w wieku szkolnym.
W zakres robót wejdzie:
•wyrównanie istniejącego podłoża terenu do poziomu pozwalającego wykonie niezbędnych prac ogólnobudowlanych poprzez wywóz i utylizację warstwy powierzchniowej obecnie istniejącego terenu;
•uporządkowanie terenu po wykonaniu prac budowlanych;
•wykonanie systemu niezbędnego do zdrenowania powierzchni budowanego obiektu wraz z podłączeniem do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej,
•wykonanie odpowiedniej podbudowy niezbędnej do wykonania nawierzchni bezpiecznej z płyt poliuretanowych;
•ułożenie miękkiej nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu;
•wykonanie ogrodzenia wysokiego placu zabaw;
•wykonanie monitoringu wizyjnego;
•przygotowanie terenu pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
•przygotowanie i montaż fundamentów niezbędnych do umocowania siłowni zewnętrznej.
Teren objęty projektem stanowi część działki nr 31, obręb nr 4, arkusz nr 6 stanowiącej własność Gminy Lublin przekazanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. Obecnie teren na którym zlokalizowany będzie plac zabaw i siłownia zewnętrzna, stanowią tereny zielone pokryte nawierzchnią trawiastą częściowo uzupełnioną nasadzeniami roślinnością ozdobna krzewiastą.

Szacunkowe koszty projektu:

Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji) 15 000,00 zł
Plac zabaw - urządzenia 100 000,00 zł
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej 100 000,00 zł
Siłownia zewnętrzna 45 000,00 zł
Ogrodzenie wraz z monitoringiem 40 000,00 zł


M - 50
Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska.
Czechów Północny
300 000,00

Projekt ma na celu rewitalizację terenów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Poturzyńskiej 2 w Lublinie.
Pragniemy stworzyć naszym najmłodszym uczniom warunki:
•korzystania z pełnej oferty zajęć wskazanych w podstawach programowych kształcenia;
•właściwego rozwoju poprzez zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
•bezpiecznego korzystania z obiektów sportowych przystosowanych do wieku najmłodszych uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
•wdrożenie zdrowego trybu życia.
Najmłodsi otrzymają optymalne warunki rozwoju, jeśli:
•wyremontujemy boisko, wymieniając drewniane bandy, zniszczone przez intensywną eksploatację i zjawiska atmosferyczne;
•wymienimy nawierzchnię z piasku kwarcowego na bezpieczniejszą dla małych dzieci – sztuczną trawę.
Boisko jest obiektem otwartym, ogólnodostępnym. Pragniemy, aby pozostało takim nadal i służyło najmłodszym i starszym uczniom oraz mieszkańcom osiedla, a także całej dzielnicy.
Celem projektu jest odnowienie istniejącego boiska przeznaczonego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Renowacja boiska będzie obejmowała następujące czynności:
•demontaż i utylizację istniejących elementów boiska,
•przygotowanie podłoża pod nawierzchnię ze sztucznej trawy,
•położenie nawierzchni bezzasypowej lub zasypywanej piaskiem kwarcowym,
•wymianę ogrodzenia zewnętrznego wraz z modernizacją piłkochwytów,
•montaż odpowiedniego osprzętu sportowego,
•montaż nowych bramek,
•uporządkowanie terenu po przeprowadzeniu prac,
•montaż monitoringu wizyjnego.

Teren objęty projektem stanowi część działki nr działki nr 31, obręb nr 4, arkusz 6 stanowiących własność Gminy Lublin przekazanych w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. Obecnie na terenie przeznaczonym do realizacji projektu zlokalizowane jest boisko, które wymaga przystosowania do realizacji procesu dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szacunkowe koszty projektu:

Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji) 20 000,00 zł
Zdjęcie istniejącej murawy z utylizacją 20 000,00 zł
Położenie nawierzchni bezzasypowej lub zasypywanej piaskiem kwarcowym 120 000,00 zł
Wymiana band drewnianych 70 000,00 zł
Montaż bramek 10 000,00 zł
Wymiana lub remont ogrodzenia wraz z modernizacją piłkochwytów 30 000,00 zł
Zakup sprzętu sportowego odpowiedniego dla dzieci i młodzieży do przeprowadzenia zajęć na boisku 20 000,00 zł
przeprowadzenie robót porzadkowych 10 000,00 zł


M - 66
Park edukacyjno-terapeutyczny "Ja i mój świat" dla dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem i Zespołem Aspergera
Czechów Południowy
290 000,00

Projekt „Ja i mój świat” - zakłada utworzenie przestrzeni bezpiecznej i sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dzieci z autyzmem uczęszczających do szkoły.
W koncepcji zagospodarowania terenu przewidziany jest podział na dwie strefy: strefę cichą, ogrodniczą z miejscem odpoczynku i relaksu, strefę głośną z placem zabaw o charakterze sprawnościowym oraz parkiem sensorycznym.
W strefie głośnej konieczne jest przygotowanie nawierzchni bezpiecznej pod zestawy zabawowe, urządzenia edukacyjne i interaktywne. W parku sensorycznym należy wydzielić ścieżkę sensoryczną tzw. bosych stóp, piaskownicę z zestawem „fabryka piasku” i strefę wodną z ciągiem wodnym, pas rabat obsadzonych roślinami wpływającymi na 5 zmysłów- słuch, węch, smak, dotyk i wzrok. Emitowane przez specjalnie dobraną roślinność doznania estetyczne, zapachowe, dźwiękowe czy dotykowe będą stymulować ośrodkowy układ nerwowy w ramach terapii integracji sensorycznej.
Doświadczeń słuchowych dostarczą dzieciom charakterystyczne odgłosy natury - szum posadzonych traw, śpiew ptaków, owadów, które w ogrodzie znajdą domki, poidełka i karmniki. Stymulacji dotykowej doświadczą dzieci chodząc po nawierzchni podzielonej na segmenty, wypełnione różnymi naturalnymi materiałami występującymi w przyrodzie: mech, szyszki, kora drzew, kamień, drewno, kasztany oraz inne powierzchnie strukturalne. Do pobudzania zmysłu dotyku wykorzystana będzie roślinność o grubych, mięsistych „architektonicznych liściach”, szorstkich, pierzastych jak i o delikatnym, miękkim, gładkim listowiu.
Niepowtarzalna kompozycja aromatyczna posadzonych ziół czy kwiatów posłuży do stymulacji zapachowej oraz smakowej. Wykorzystane będą w tym celu popularne sadzonki roślin przyprawowych i leczniczych np.: mięty, rozmarynu, bazylii, papryczki a także lawendy, nagietka. Poznawanie nowych smaków i zapachów będzie ukierunkowaną zabawą edukacyjną. Zmysł wzroku pobudzany będzie przez szeroką paletę różnobarwnych roślin o wyróżniającej się kolorystyce.
Na obszarze parku sensorycznego będą ścieżki żwirowe prowadzące do poszczególnych atrakcji.
Oprócz naturalnej przyrody, w projekcie zostaną uwzględnione specjalne ogrodowe tablice edukacyjne i urządzenia interaktywne do samodzielnego uruchamiania, np.: dzwonki, cymbały, bębny, talerze sensoryczne, tzw. "głuchy telefon" itp. Do ciągu wodnego i rabat z roślinami należy doprowadzić wodę.
W części odpoczynku i relaksu zbudowane będą tipi -namioty wigwam, zawisną hamaki oraz umieszczone będą ławki i stoliki, częściowo zadaszone(otwarta altana).
W części ogrodniczej „czterech pór roku” zieleń zostanie dobrana w taki sposób, aby kształtowała swoje kolory zgodnie z porami roku. Wyznaczono również miejsce dla ogrodu warzywnego z niewielką szklarnią umożliwiającą wysiew nasion wczesną wiosną. Gotową rozsadę warzyw będzie można w odpowiednim czasie posadzić w znajdujących się obok szklarni podniesionych kwaterach, dostosowanych wymiarami do wymagań dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Obok zaplanowano postawienie niewielkiej stacji meteorologicznej w której będą łatwe w obsłudze urządzenia służące do pomiarów meteorologicznych, jak deszczomierz, wiatromierz, termometr ogrodowy i prostej konstrukcji gnomon.
W ramach zadania zaplanowano wykonanie placu zabaw z bezpiecznym podłożem, oświetleniem, ogrodzeniem oraz z takimi urządzeniami jak:
- 2 trampoliny naziemne,
- urządzenia linowe do balansowania,
- zestaw zabawowy,
- różne rodzaje huśtawek
- tablica do pisania,
W strefie głośnej powstanie również ogrodzone boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę̨ wyposażone w sztuczną nawierzchnię polipropylenową lub z poliuretanu.
W ramach zadania konieczne jest wykonanie następujących prac:
1. opracowanie całościowego projektu „Ja i mój świat” wraz z terenem pod cele ogrodnicze, rekreacyjne, sportowe.
2. oczyszczenie terenu, budowa ścieżek, przygotowanie przestrzeni trawiastej, nasadzanie roślin
3. doprowadzenie wody
4. budowa wielofunkcyjnego placu zabaw
5. budowa ogrodzonego, wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę
6. budowa parku polisensorycznego z uwzględnieniem alejek i nawierzchni, małej architektury ogrodowej
7. zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni na odpoczynek - ustawienie stołów z ławkami , hamak, wigwamy, otwarta altana
8. budowa ogrodu „cztery pory roku” wykonanie małej architektury: skrzynie ogrodowe na warzywnik, mini szklarnia, kompostownik,
9. zakup sprzętu i narzędzi ogrodniczych
10. budowa i wyposażenie mini stacji meteorologicznej
11. oświetlenie terenu, postawienie ławek parkowych, tablic informacyjnych z regulaminem, koszy na śmiecie
Efekty:
Proponowany wielofunkcyjny plac zabaw z parkiem sensorycznym będzie służył nie tylko wychowankom szkoły, ale również innym dzieciom – mieszkańcom dzielnicy Czechów. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną. Pozwoli dzieciom bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić, jako alternatywa do korzystania z telewizji i komputera.
Dzięki realizacji projektu następować będzie:
• integracja osób: dzieci, rodzice, nauczyciele szkoły,
• rozwój aktywności poznawczej i ruchowej dzieci i osób dorosłych,
• promocja aktywnego spędzania czasu na powietrzu,
• rozwój postaw proekologicznych u wszystkich użytkownikówSzacunkowe koszty projektu:

Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)

6 000,00 zł

urządzenia placu zabaw

161 195,00 zł

mała architektura ogrodowa

15 000,00 zł

bezpieczna nawierzchnia pod urządzeniami

15 000,00 zł

strefa ogrodowa

25 000,00 zł

urządzenia edukacyjno-terapeutyczne w parku sensorycznym

67 805,00 zł


M - 97
Plac zabaw na „piątkę”.
Czechów Południowy
175 000,00

Misją rodziców dzieci najmłodszych, jak również Rady Rodziców i jest stworzenie placu zabaw, który inspiruje do zabawy, przynosi szereg korzyści dla zdrowia, rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci. Każdy rodzić dobrze rozumienie jak istotny dla każdego człowieka jest okres dzieciństwa. Podstawową funkcją placu zabaw jest zachęcanie dzieci do zabaw ruchowych i wysiłku fizycznego, który jest niezbędny dla ich rozwoju, jak również nauki.
Z tego powodu plac będzie zlokalizowany w bliskim otoczeniu sal lekcyjnych najmłodszych uczniów szkoły. Przestrzeń ta jest ogrodzona i bezpieczna a w bliskiej lokalizacji znajdują się drzewa, które stworzą cień i miejsce chwilowego odpoczynku.
Wskazana lokalizacja mieści się w granicach administracyjnych działki użytkowanej przesz Szkołę Podstawową nr 5, a grunt stanowi własność Gminy Lublin. Plac zabaw to gotowy kompleks zabawowo - edukacyjny z bezpieczną nawierzchnią.

Szacunkowe koszty projektu:

Dokumentacja 9 000,00 zł
Urządzenia placu zabaw 70 000,00 zł
Nawierzchnia elastyczna 87 000,00 zł
Montaż urządzeń 9 000,00 zł


M - 145
Wykonanie projektu budowy ul. Mackiewicza
Czechów Południowy
300 000,00

Ulica Mackiewicza położona jest w obrębie 18 (Lemszczyzna), arkusz mapy – 7, numer działki – 2/1. Projekt budowy drogi wielokrotnie był omawiany w Radzie Dzielnicy Czechów, natomiast do dnia dzisiejszego fundusze nie zostały przeznaczone na realizacje tego projektu. Z uwagi na brak chodnika oraz oświetlenia, mieszkańcy czują duży dyskomfort podczas poruszania się tą ulicą po zmroku, nie wspominając już o stanie technicznym ulicy.


M - 158
Miejsce Dobrych Emocji
Czechów Południowy, Czechów Północny
195 000,00

Projekt ma służyć budowaniu dobrych relacji i przekazywaniu dobrych wiadomości. Mieszkańcy mają mieć do dyspozycji przestrzeń, w której będą mogli się wewnętrznie wyciszyć, uspokoić, zmniejszyć poczucie zewnętrznej presji i niepokoju. Mają tez nawiązywać niewymuszone kontakty z innymi mieszkańcami, którzy chcą wyrzucić ze swojego życia złą energię. Miejsce to ma też służyć swobodnej dyskusji i swobodnej kreacji, bez polityki, bez dogmatycznej religii, bez pogłębiania sąsiedzkich sporów.

Opis rozszerzony:
Elementami wspomagającymi budowanie miejsca dobrych emocji mają być:
- kamienne i roślinne ogrody ZEN,
- indywidualne i wspólne tworzenie w ramach korzenioplastyki,
- wspólne i indywidualne tworzenie kompozycji z drobnych elementów roślinnych,
- relaksacyjne - filmy, książki, muzyka, zdjęcia, rzeźby
- tworzenie niewielkich spokojnych murali, pozbawionych agresywnych treści;
- wspólne tworzenie drukowanych i elektronicznych publikacji zawierających tylko dobre wiadomości i porady,
- tworzenie niewielkich poletek sensorycznych (delikatne zapachy, spokojny szum);
- wszystko będzie się odbywało w wytłumionym, wyciszonym, dużym pomieszczeniu, najchętniej w przyziemiach budynków biurowych lub w innej tego typu dzielnicowej przestrzeni, przeznaczonej jako lokal na wynajem;

Szacunkowe koszty projektu:

wynajem pomieszczenia ok 200mkw, orientacyjny koszt roczny 50 000,00 zł
zakup specjalnych kamieni i roślin 40 000,00 zł
zakup filmów, książek i innych publikacji 20 000,00 zł
materiały biurowe, opłaty za prąd i wodę 30 000,00 zł
warsztaty korzenioplastyki i inne szkolenia 25 000,00 zł
promocja 30 000,00 zł


M - 166
Remont jezdni na odcinku ok 10-15 metrów ul. Świętokrzyskiej
Czechów Północny
50 000,00

Projekt dotyczy naprawy częściowo zapadniętej jezdni ul. Świętokrzyskiej przy wyjeździe w okolicy budynku nr 15.
W okresach po deszczu są poważne trudności z przejściem na drugą stronę chodnika i wyjazdem lub wjazdem do budynku nr 15.
W okresie zimowym zamarznięta kałuża stwarza realne zagrożenie i jest powodem wielu wypadków. Naprawa dotyczy jezdni na odcinku ok 10-15 me długości i 6 m szerokości.


M - 167
Doświetlenie ulic Gorczańskiej, Świętokrzyskiej i części Zelwerowicza na osiedlu mieszkaniowym Choiny
Czechów Północny
100 000,00

Ulice Gorczańska, Świętokrzyska, Zelwerowicza są prawie ciemne, co jest zagrożeniem dla poruszających się wieczorem (a w okresie zimowym, również popołudniu od godz. 17) mieszkańców.
Ustawione w latach 30 ubiegłego wieku latarnie "ogrodowe" są za niskie a kuliste oprawy dają słabe światło, dodatkowo ustawione są zbyt rzadko.
Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia ulice te wymagają dostarczenia dodatkowych latarni ulicznych lub zwiększenie mocy oświetlenia i jego zasięgu.
Przy ul. Zelwerowicz niezbędne jest postawienie 2-3 latarni na odcinku od ul. Choiny do pierwszych schodów w osiedle. Przejście to usytuowane jest wzdłuż ogródków i tyłów domów z jednej strony i wysokiego ekranu z drugiej - ekran nie dopuszcza oświetlenia z latarń stawionych na środku jezdni Zelwerowicza. Brak dosatecznego oświetlenia tych ulic powoduje i jest realnym zagrożeniem życia, zdrowia i mienia mieszkańców.


M - 169
Budowa chodnika wzdłuż ul. Koncertowej
Czechów Południowy
79 000,00

Podczas modernizacji ul. Koncertowej wybudowano rondo Kilara, nowy przystanek MPK i ścieżkę rowerową, natomiast pominięto zupełnie interes pieszych. Mieszkańcy dzielnicy domków jednorodzinnych z ulic : Czaplińskiego, Arnsztajnowej, Partyzantów, Dudzińskiego, Leśmiana, Solarza, i Iglatowskiego pozbawieni są bezpiecznego dojścia do przystanku MPK, Komisariatu Policji, przychodni, aptek i sklepów, które powstały na terenie dawnej Zieleni Miejskiej. Na niewielkim odcinku drogi muszą dwukrotnie przechodzić przez jezdnię o bardzo dużym natężeniu ruchu, dlatego najczęściej korzystają ze skrótu i chodzą po wydeptanej w trawniku ścieżce, zimą brną po śniegu i błocie lub narażają się na potrącenie przez samochód lub rower idąc po krawędzi jezdni lub po ścieżce rowerowej. Jezdnię od granicy działek oddziela pas zieleni o szerokości około 15 m. i jest tutaj miejsce na wybudowanie chodnika, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Szacunkowe koszty projektu:

Projekt 4 000,00 zł
300 m2 chodnika x 250 zł 75 000,00 złCzechów wymieniany jest też w 32 międzydzielnicowych i ogólnomiejskich projektach dużych i małych:
Projekty duże:
D - 2
Dodatkowe stacje LRM (Lubelskiego Roweru Miejskiego)
Projekt ogólnomiejski
1 200 000,00
D - 16
Zakup 4 mieszkań z przeznaczeniem na mieszkania komunalne
Projekt ogólnomiejski
1 200 000,00
D - 34
Mieszkania dla Lublinian - remont mieszkań gminnych
Projekt ogólnomiejski
1 200 000,00
D - 35
Zdrowy oddech w mieście. Mniej smogu. Dofinansowanie wymiany pieców węglowych
Projekt ogólnomiejski
1 200 000,00
D - 36
Doposażenie obiektów sportowych w Lublinie w celu podniesienia ich funkcjonalności i atrakcyjności dla mieszkańców Lublina
Projekt ogólnomiejski
1 200 000,00
D - 41
Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich - II etap
Projekt ogólnomiejski
1 200 000,00
D - 42
Integracja na świeżym powietrzu - place zabaw uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami
Bronowice, Czechów Południowy, Czuby Południowe, Tatary, Zemborzyce
1 200 000,00
D - 53
LUBELSKI ROWER MIEJSKI- dodatkowe stacje oraz zwiększenie liczby rowerów na dotychczas istniejących
Projekt ogólnomiejski
1 150 000,00


Projekty małe:
M - 4
Zmniejszenie zadłużenia miasta
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 8
Zapobieganie bezdomności zwierząt: sterylizacje, kastracje, czipowanie
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 13
Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/
Projekt ogólnomiejski
100 000,00
M - 16
Ekstrakasa dla Motoru Lublin
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 37
Aktywny Student
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 44
Aktywny Uczeń
Projekt ogólnomiejski
299 950,00
M - 58
Aktywni Młodzi Pełni Pasji
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 63
Boiska na terenach LKJ
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 65
Amatorskie Ligi Lublina
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 68
Zakup i montaż 50 ławek na terenie miasta
Projekt ogólnomiejski
140 000,00
M - 86
Szkolimy razem - BKS, Sygnał
Projekt ogólnomiejski
290 000,00
M - 99
II etap modernizacji stadionu żuzlowego przy Alejach Zygmuntowskich
Projekt ogólnomiejski
290 000,00
M - 101
Organizacja cyklu imprez biegowych i treningów przygotowujących do startu.
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 114
Lublin Przyjazny Rowerzystom
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 115
Aktywny Lublin
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 119
Rezerwat Dzikich Dzieci - 2019 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą
Czechów Południowy, Sławin, Sławinek, Wieniawa
300 000,00
M - 120
WYpracownia – Miejskie Laboratorium Innowacji
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 123
Lublin rowerem – poprawa warunków poruszania się rowerem po mieście
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 127
Bezpieczne szkoły rowerowe
Projekt ogólnomiejski
94 000,00
M - 129
Mapy Sentymentalne dzielnic Lublina
Projekt ogólnomiejski
160 000,00
M - 131
Zwierzę nie jest rzeczą! – bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto.
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 134
Czego potrzebuje Lublin - II edycja
Projekt ogólnomiejski
215 000,00
M - 152
Lubelska Akademia Koszykówki
Projekt ogólnomiejski
300 000,00
M - 165
Impreza promocyjna miasta Lublin na placu litewskim
Projekt ogólnomiejski
300 000,00

***

https://obywatelski.lublin.eu

Kalendarz czechowski

Listopad 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Wyszukaj na stronie