NaCzechowie drukiem

NaCzechowie archiwalna

Na Facebooku

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Krytyczne uwago zgłaszane przez mieszkańców różnych dzielnic udostępniono na stronie Forum Kultury Przestrzeni w formie przykładowych edytowalnych formularzy, które można zmieniać, uzupełniać lub wykorzystać jak gotowy wzorzec. Wystarczy je potem uzupełnić danymi osobowymi składającego uwagi i przesłać mejlem pod wskazany adres. To spora pomoc dla tych, którzy chcieliby wykazać się obywatelską postawą odpowiedzialnego za przyszłość swojej rodziny i społeczności mieszkańca, bez wywarzania raz otwartych drzwi.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pamiętajcie o ogrodach... Te jeszcze, choć zdziczałe, wspólnie z laskiem i dzikimi zagajnikami, dają schronienie bogatej przyrodzie Górek Czechowskich. Jak długo jeszcze?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Wczoraj sąsiedzi zatroskani o los Górek Czechowskich, dla których z niezrozumiałych powodów ustalony plan zagospodarowania może się jeszcze zmienić, znów spotkali się przed telewizyjnymi kamerami. Tym razem temat podjęła ZOOM TV.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nie jest łatwo odrobić siłami społeczników zaniedbań z wielu lat dotyczących tak dużego obszaru, ale obrońcy Górek kolejny raz, od czasu przyzwolenia właściciela terenu na spacery i porządkowania, organizują taki czyn społeczny. Tym razem, do „plewienia poligonu” zapraszają też nie doświadczających wcześniej tego typu ćwiczeń w plenerze (jak określiła jedna z pań: fitness, w sprzyjający warunkach pogodowych solarium, a dla sprawniejszych siłownia i wszystko pod chmurką). Plewienie z nawłoci, która wskutek niewłaściwej dbałości o tereny przeznaczane pod rezerwat krajobrazowo-florystyczny przeprowadziła inwazję na Górki, to konieczne działanie w ramach dbałości o naturalną roślinność, forma rewitalizacji przewidziana w tego rodzaju okolicznościach dla terenów zielonych. Górki Czechowskie od wielu lat mają prywatnych właścicieli i mimo zapisów w planach zagospodarowania władze miasta nie podejmowały starań o zapewnienie im takiej pielęgnacji. Z pomocą przyrodzie Górek przychodzą więc sąsiedzi i wielbiciele z dalszych okolic.
https://www.facebook.com/events/464310600588700

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Słuszne okazały się obawy obrońców Górek dotyczące możliwej wycinki drzew na ich skraju. Wczoraj na działce na tyłach komisariatu, obejmującej również część tzw. Jaru Horpyny, szczególnie cennego krajobrazowo i przyrodniczo (mimo zaśmiecenia wąwozu w sąsiedztwie ul. Arnsztajnowej) fragmentu Górek, znajdującego się również w granicach Ekologicznej Strefy Obszaru Chronionego, pojawili się drwale z ciężkim sprzętem. A i nie tylko drwale, ale i policja i straż miejska zaalarmowane przez sąsiadów. Właściciel działki powołując się na nowe przepisy zdecydował o wycięciu prawie 2/3 ze zinwentaryzowanych na swojej działce drzew. Powołuje się na ekspertyzy, zgodnie z którymi ma do tego prawo, także na części działki, którą obejmuje strefa ESOCh. Nie planuje też żadnych nasadzeń w rekompensacie. Jeszcze przed rokiem wycinka w sezonie lęgowym, także poza strefą chronioną, była zakazana, a każdą należało zrekompensować nowymi nasadzeniami drzew w podwójnej liczbie. 

Wyszukaj na stronie